Tag: Tủ lạnh Panasonic 135 lít

Tủ lạnh Panasonic 135 lít code NR-BJ158SSV1