Tag: Tủ lạnh Samsung 380 lít

Tủ lạnh Samsung 380 lít code RT38K5982SL/SV